Skip to content

Asa Tools

Asa Tools d.o.o sada je konsolidirana tvrtka na hrvatskom području.

Nastala 2016. godine, specijalizirana je za preciznu mehaničku obradu.

Nudi usluge glodanja i tokarenja za treće strane.

Radionica uključuje visokoučinkovite i fleksibilne CNC strojeve za numeričko upravljanje za različite poslove i sektore.

Asa azienda
LogoASA-Tools
 
ASA TOOLS d.o.o.

Kukuljanovo 334
51227 Grad Bakar, Hrvatska
Phone +385 99 327 0010
Phone +385 51 424 842
info@asatools.hr